Ramé Ramé Bersama 26 oktober 2018

Ramé Ramé Bersama 26 oktober 2018

Onze Ramé Ramé Bersama is wederom goed bezocht. De zaal zat vol met 46 bezoekers. Danny heeft het voorwoord gehouden en uitgelegd hoe het programma eruit zal komen te zien. Daarna was het de beurt aan Frans om Tai Chi te geven. Rachma heeft ons verrast met zang en dans en heeft met een aantal mensen een dans met waaiers uitgevoerd. Ook heeft Rachma de anklung uitgelegd en een paar mensen de anklung laten bespelen, geweldig om te zien en te horen. Rachma en Chico hebben samen liederen gezongen en er kon worden meegezongen, wat ook werd gedaan. 
Stichting Rumah Impian Kita Arnhem (SRIKA) was vertegenwoordigd door Ronald Schubert. Hij heeft het een en ander uitgelegd waar ze mee bezig zijn en hoever de bouw van de appartementen al is gevorderd en wat er nog moet gebeuren en wanneer de eerste bezichtigingen zijn.   
Danny heeft aangekondigd dat ze een time-out van een half jaar tot een jaar neemt om voor haar man en vader te zorgen. Het is goed dat Danny een time out neemt want je familie is heel belangrijk en moet je koesteren. De keuze die Danny heeft gemaakt respecteren wij want familie moet altijd op de eerste plaats komen. Wij wensen haar heel veel sterkte en kracht toe de komende tijd.
Zoals altijd hebben we gezamenlijk gegeten, de vrijwilligers zijn aan iedereen voorgesteld, RB-loterij gehouden, verkoop van hapjes en maaltijden en er werd afgesloten met muziek en dans. We kunnen weer met tevredenheid terugkijken op een geslaagde, gezellige mooie middag.
 
De eerstvolgende Ramé Ramé Bersama is op 23 November 2018, deze zal worden gepresenteerd door Anja en Rieke. Wij gaan ons best doen om het u naar de zin te maken en hopen u dan weer te mogen verwelkomen. 

Over de auteur

Rumah Baru administrator

Geef een reactie