Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting Rumah Baru

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. De nieuwe privacywet is met name bedoeld om transparant te zijn. Iedereen heeft recht op duidelijkheid waarom zijn of haar persoonsgegevens bewaard worden en waarvoor deze gebruikt worden. Persoonsgegevens mogen alleen na toestemming van die persoon bewaard worden met het recht om in te kunnen zien welke persoonsgegevens er bewaard worden, deze te laten aanpassen, of te laten verwijderen.

Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij als Stichting Rumah Baru van u kunnen bewaren, waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij hiermee omgaan. Wij wijzen er op geen bijzondere persoonsgegevens van u te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren wij
Wij vragen u om de volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van activiteiten die wij organiseren. Dit doen wij door gebruik te maken van uw contactgegevens, zoals een email sturen of u te bellen. Van vrijwilligers hebben wij persoonsgegevens nodig om activiteiten samen te kunnen organiseren.

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de doelstelling van Stichting Rumah Baru gebruikt. Wij beloven dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet aan andere partijen verstrekken, zoals voor commerciële doeleinden.

Hoe komen wij aan uw gegevens
Zodra u ons benaderd (bijvoorbeeld per telefoon of via de website) of onze activiteiten bezoekt, zullen wij u om uw persoonsgegevens vragen.  Wij zullen altijd expliciet om uw toestemming vragen uw persoonsgegevens te mogen bewaren.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens op te geven. Ook zonder opgave bent u welkom op onze activiteiten, alleen kunnen wij u dan niet informeren over onze activiteiten.

Uw rechten
U heeft altijd het recht om:
• op te vragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren,
• deze te laten aanpassen,
• deze te laten verwijderen.

Beschermen persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zoals:
• Alle bestuursleden van Stichting Rumah Baru en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding hiervan;
• Wij hebben beleid/procedures opgesteld voor expliciete toestemming van persoonsgegevens;
• Wij hanteren één masterbestand waarin alle persoonsgegevens beheerd worden;
• Alleen bestuursleden van de stichting hebben een kopie van het masterbestand zodat tevens back-up van het masterbestand voorzien is om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken geen gebruik van centraal opgeslagen documenten waardoor geen inbraakgevoelige internet toegang van buiten het lokale (persoonlijke) netwerk van bestuursleden nodig is.
• Foto’s van afgelopen activiteiten worden op onze website met een lage resolutie geplaatst om ongewenst uitvergroten en verspreiden te voorkomen.
• Foto’s worden als digitale bestanden maximaal 5 jaar bewaard

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of verwijderen deze op uw verzoek.

Vragen en contact
Heeft u nog vragen over onze privacy verklaring of algemene vragen over uw persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op onze website www.rumahbaru.nl