Over ons

Rumah Baru is een burgerinitiatief ontstaan in Arnhem-Zuid en sinds 3 mei 2018 zijn wij een Stichting. Als stichting zijn wij vooral gericht op de Indische- en Molukse ouderen. Ouderen uit andere culturen zijn bij ons uiteraard ook van harte welkom.

De betekenis van Rumah Baru is “Nieuw Huis” en elke 4e vrijdag van de maand houden wij onze kumpulan “Ramé Ramé Bersama” wat “Gezellig Samenzijn” betekent. Deze middagen proberen wij zoveel mogelijk te organiseren met live muziek, loterij voor vrijkaart en een bingo. Heeft u ideeën, suggesties of wat dan ook laat het ons dan weten.
Mocht U iemand kennen dat kunnen zijn buren, vrienden of familieleden, die behoefte hebben aan een leuke middag of er gewoon even tussen uit willen om alle zorgen te vergeten, neem hem/haar mee naar één van onze kumpulans. Bij onze Ramé Ramé Bersama’s zijn we er voor elkaar en helpen we elkander om  senang te voelen. De tijd die we hebben is slechts van 13.15 uur tot + 17.00 uur, is niet lang maar wel gezellig. De locatie waar het gehouden wordt is: AC Rijkerswoerd SIZA, Mr. P.S Gerbrandysingel 45, Arnhem.

In samenspraak met andere stichtingen, instanties of instellingen is het altijd mogelijk om  gezamenlijk iets te organiseren of elkaar gewoon te helpen bij een evenement.

Uiteindelijk is ons doel om oud- en jong bij elkaar te brengen door middel van muziek, dans, spel en eventuele andere creatieve activiteiten. Onze Ramé Ramé Bersama’s sluiten we altijd af met een gezamenlijke maaltijd. Het eten dat geserveerd wordt is eenvoudig maar met liefde bereidt. We proberen zoveel mogelijk aan ieders wens te voldoen,  we doen in ieder geval ons best.

Doelstelling
Stichting Rumah Baru is op 3 mei 2018 opgericht en heeft als doel:

  • Het samenbrengen van ouderen en jongeren door muziek, dans en creatieve activiteiten
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  • Het organiseren van gezamenlijke maaltijden
  • Organiseren van jaarlijks uitje

Werving van gelden
De stichting werft haar gelden uit:

  • giften en donaties
  • subsidies en sponsorbijdragen
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt
  • Entreegelden

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergelding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Stichting Rumah Baru heeft geen vaste vrijwilligers in dienst, maar maakt soms van vrijwilligers gebruik voor diverse activiteiten.  Indien gewenst, kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de onkosten die ze maken t.b.v. hun werkzaamheden.

Transparantie:
De stichting heeft een ANBI status en zal  jaarlijks haar jaarverslagen presenteren.

Gegevens:

KvK 71577610

IBAN:  NL61 INGB 0008 5741 10   t.n.v. Stichting Rumah Baru, Arnhem.

RSIN 858769840

Postadres: Zweepslag 12. 6852 ED Huissen

Locatieadres: AC Rijkerswoerd, Mr. PS Gerbrandysingel 45, 6836 KS Arnhem

Emailadres: contact@rumahbaru.nl

Telefoonnummer: +31628706192

Website: www.rumahbaru.nl