Contact

Correspondentie adres:
Stichting Rumah Baru
Zweepslag 12
6852 ED Huissen

Email: contact@rumahbaru.nl
Website: www.rumahbaru.nl

Locatie adres:
Stichting Rumah Baru
Ramé Ramé Bersama
AC Rijkerswoerd SIZA
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45
6836 KS Arnhem

Contactpersonen:
Rieke Rieksen-Delhaye
06 287 061 92

Anja Lentjes-Fliers
06 535 621 76

Frans v.d Meer Mohr
06 134 256 96

Stichting Rumah Baru is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
KvK nr. 71577610
RSIN 858769840
ANBI Status is toegekend met ingang van 3 mei 2018
IBAN:  NL61 INGB 0008 5741 10   t.n.v. Stichting Rumah Baru, Arnhem